Farligt gods-databas på nätet och i mobilen

Transportera

Värdeberäknad mängd

Att kunna räkna ut värdeberäknad mängd är användbart då man vill kunna utnyttja de lättnader som finns i regelverket. Värdeberäkningen bygger på att man räknar om mängden av varje godsslag till poäng. Detta  måste göras eftersom olika ämnen har olika farliga egenskaper, och att bara utgå ifrån vikten eller volymen på godset är som att jämföra äpplen och päron.