Farligt gods-databas på nätet och i mobilen

Övrigt

Engelsk version av vår Android-app

Nu finns en engelskspråkig version av vår populära app för Android ute på Google Play! Den heter lämpligt nog ADR Dangerous Goods. Appen har exakt samma funktionalitet som den svenska versionen, och bygger såklart även den på ADR 2013. Vi jobbar för närvarande intesivt på att finslipa vår iPhone-applikation, vilken beräknas vara klar någon gång […]

Begränsad mängd

Begränsad mängd Gods som är förpackat i tillräckligt små mängder kan transporteras som begränsad mängd. Godset skall då förses med följande etikett: Denna etikett gäller från och med 2011. Fram till 2015 kan även äldre former av etiketter förekomma, t.ex. LQ eller UN-nummer. De skall dock alltid vara i neutral färg och ej innehålla tilläggsbilder […]

Vad är farligt gods?

Med farligt gods avses normalt sett gods som klassificerats av FN som farligt för människor, miljö eller säkerhet. Varje ämne som klassificeras tilldelas ett nummer, kallat UN-nummer. Detta UN-nummer är ett slags ID för ämnet, och används för att tala om vilket ämne det rör sig om. I dagsläget finns ca 3000 ämnen som klassificerats […]

Om farligtgods.net

Denna webbplats är avsedd att vara en informationskälla för allt som har med transport av farligt gods att göra. Med farligt gods avses vanligtvis ämnen som kräver speciell hänsyn vid transport, för att inte orsaka skador på människor, miljö eller egendom.