Farligt gods-databas på nätet och i mobilen

android

App för Android

Med vår app i din telefon kan du enkelt söka på ett UN-nummer och få upp all tillgänglig information om ämnet. Den underlättar vid t.ex. beräkning av poäng för gods som ska fraktas som värdeberäknad mängd.

, ,