Farligt gods-databas på nätet och i mobilen

video

Promotionvideo för vår Android-app

En kort informationsvideo om vår Android-app ”ADR Farligt Gods”. Dess funktioner inkluderar bl.a. värdeberäknad mängd och samlastningsvarning.

,