Farligt gods-databas på nätet och i mobilen

Transport av farligt gods med Posten, DHL och Schenker

När du skall beställa frakt av farligt gods är det viktigt att du tar reda på villkoren för det transportbolag du tänker använda dig av. Det är inte alla speditörer som erbjuder frakt av farligt gods, och en del erbjuder det bara för vissa av sina tjänster.

Posten

Posten är något otydliga när det gäller vilka regler de tillämpar för transport av farligt gods. Detta svar fick jag av deras kundtjänst:


”Begränsad mängd farligt gods får skickas med tjänsten DPD Företagspaket 16.00, man måste då prata med sin säljare för att nyckla upp en tilläggstjänst som kallas tilläggstjänst 3 – Begränsad mängd farligt gods.
Ska man skicka mer än begränsad mängd måste man skicka som PALL.ETT och även där ha en tilläggstjänst för ADR. Posten Logistik AB transporterar inte försändelser som innehåller gods som går under klass 1 eller klass 7.”

Det som gör det hela förvirrande är att det samtidigt står följande i deras Allmänna Villkor, både för näringsidkare och privatpersoner:


”Farligt gods får inte sändas med Posten. För vissa tjänster får dock begränsade mängder farligt gods sändas.”

Och även i faktabladet för PALL.ETT står att läsa följande:


”Med PALL.ETT får viss s.k. begränsad mängd farligt gods skickas, dock inte till och från Gotland. Läs mer om vad som menas med ”begränsad mängd farligt gods” på srv.se.”

Av egen erfarenhet vet jag att det är fullt tillåtet att skicka ”obegränsad” mängd ADR med Postens PALL.ETT-tjänst. Men av någon okänd anledning verkar man dock inte vilja informera potentiella kunder om detta i sina tjänstevillkor och faktablad. Men som sagt, det är tillåtet att transportera farligt gods med postens palltjänst, samt i begränsad mängd med företagspaket 16.00.

Mer info:
Postens Allmänna Kundvillkor för Näringsidkare och andra organisationer (PAKN)
Postens Allmänna Villkor (PAV)
PALL.ETT Inrikes & utrikes palltjänst, faktablad

DHL

DHL transporterar farligt gods i pall-, stycke- och partitjänsterna. Farligt gods i begränsad mängd accepteras för samtliga tjänster, inklusive paket och Servicepoint (paket till privatpersoner).

Mer info:
DHL Inrikes Tillval och Tillägg.

Schenker

Schenker transporterar farligt gods i tjänsterna System, Direct och Hangartner men ej för Express och Privpak, ej heller i begränsad mängd.

Mer info:
”DB Schenkers Transportvillkor för landbaserade transporter inom Europa

,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.