Farligt gods-databas på nätet och i mobilen

Värdeberäknad mängd

 

Att kunna räkna ut värdeberäknad mängd är användbart då man vill kunna utnyttja de lättnader som finns i regelverket. Lättnaderna omfattar bl.a. förarens utbildning, fordonets utrustning och förpackningarnas utformning. Systemet skiljer sig från begränsad mängd genom att det är den totala mängden gods på en transportenhet som är avgörande, inte de individuella förpackningarnas storlek.

 

Poängsystemet

Värdeberäkningen bygger på att man räknar om mängden av varje godsslag till poäng. Detta  måste göras eftersom olika ämnen har olika farliga egenskaper, och att bara utgå ifrån vikten eller volymen på godset är som att jämföra äpplen och päron. Vissa ämnen får man nämligen inte överhuvudtaget frakta som värdeberäknad mängd, medans man kan frakta obegränsade mängder av andra ämnen.

 

Beräkning

Man utgår från godsets transportkategori när man skall beräkna dess poäng. Då får man fram en multiplikator, som man sedan multiplicerar med godsets mängd, vilket i sin tur ger godsets poäng. När man har gjort detta för allt gods på transportenheten så lägger man ihop poängen och får en slutsumma. Det låter kanske krångligt, men här kommer det fiffiga i systemet – oavsett hur många olika godstyper och kollin som ingår i transporten så är den gyllene regeln att slutsumman får vara max 1000 poäng. Hamnar du över 1000 poäng kan du ej tillämpa reglerna om värdeberäknad mängd.

Multiplikatorn som används för att räkna fram godsets poäng beror som sagt på ämnets transportkategori, och är som följer:

Transportkategori 1:  x 50
Transportkategori 2:  x 3
Transportkategori 3:  x 1
Transportkategori 4:  x 0

Lägg märke till att transportkategori 4 har multiplikatorn 0, vilket innebär att man får transportera obegränsade mängder av ämnen i denna kategori som värdeberäknad mängd. Du kanske undrar varför transportkategori 0 saknas – det gör den eftersom ämnen i denna kategori inte får transporteras som värdebegränsad mängd överhuvudtaget.

 

Exempel

Du har en behållare med 15L UN1695, Kloraceton och två behållare med vardera 20L UN1154, Dietylamin.

 

Behållare 1: UN1695, 15L, transportkategori 1
Behållare 2: UN1154, 20L, transportkategori 2
Behållare 3: UN1154, 20L, transportkategori 2

15 x 50 = 750
20 x 3 = 60
20 x 3 = 60

750 + 60 + 60 = 870 poäng

 

Eftersom vi hamnade under 1000 poäng kan vi transportera godset som värdeberäknad mängd.

 

Tillbaka till verkligheten

Det är inga konstigheter att följa en uträkning som den i exemplet ovan. Men i verkligheten är det sällan, eller aldrig, lika lätt.

För det första anges sällan transportkategorin i frakthandlingarna. Man får istället utgå från godsets förpackningsgrupp, och därifrån ta reda på vilken transportkategori det har. Detta är lättare sagt än gjort, och kräver att man har tillgång till ADR-S 2011.

För det andra kan det ibland vara svårt att avgöra vad som egentligen menas med godsmängden. Ibland är det godsets nettovikt, ibland dess volym och ibland behållarens volym (oavsett hur mycket som är i den).

För att underlätta vid uträkningen har vi tagit fram en mobilapplikation som visar vad som gäller. Du söker helt enkelt på ett UN-nummer och får upp dess transportkategori, samt information om hur du ska tolka godsmängden för just detta ämne.

Ett svar på “Värdeberäknad mängd”

  • Patrik skriver:

    Hej.

    När man söker på UN0339 visas det i hela kilo, i verkligheten är det 0,0001kg nånting

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.